Börja med sidbyggaren

Använd moderna sidbyggare med ditt favorittema. Designa landningssidor, hemsidor, inlägg, portföljer, produkter, egna inläggstyper.

Ni kan även designa sidhuvudet och sidfoten precis som ni vill.

Avancerade hemsidor med Toolset

Med WordPresstillägget Toolset lägger du till till anpassade typer på din webbplats och visar dem på något sätt du väljer – allt utan att skriva PHP.

Anpassade posttyper, taxonomier och fält

Skapa anpassade posttyper, anpassade taxonomier och anpassade fält. Du kan lägga till fält till någon innehållstyp och till användare. Med typer kan du också ansluta mellan olika innehållstyper och arbeta med relationsdatabasen. Skapa databaser av vad ni vill, som projekt, testimonials, böcker, produkter, tjänster, anställda, kunder, resedestinationer, bostäder, evenemang, etc.Visa informationen i Front-end

Visa databasens innehåll,  på valfritt sätt. Du kan visa listor över innehåll, designmallar för innehåll och  arkivsidor. Skapa kraftfulla anpassade sökningar efter vilken information som helst.Skapa formulär för inmatning

Skapa front-end-formulär för att skapa och redigera innehåll och användare.  Formulären validerar inmatningen och skickar e-postmeddelanden när de är skickade. Du kan med detta skapa webbplatser för annonser (som Blocket), medlemskapssidor och andra sidor som kräver inläsning av innehåll från användaren.Åtkomståtkomstkontroll och anpassad rollhantering

Lägg till egna roller och styr deras privilegier. Du kan bestämma vilka åtgärder olika roller och användare kan göra på hemsidan och vilka WordPress-administratörsskärmar som användare kan komma åt.Visa platser som markörer på Google Maps

Visa platsinformation för butiker, anställda, evenemang, mm, på Google Maps. Du kan använda den för enkla saker, som en enda adress på en ”kontakta oss” -sida eller visa sökresultat på en karta. Du kan lägga till adressfält till vilken innehållstyp och användare som helst.Stäng meny